GIBI- Bijeenkomst

E-mail Print PDF


(GIBI- bijeenkomst) Goed inlicht Beter inzicht
Ondanks reclamecampagnes, nieuwsberichten en informatie -van de overheid over het belang van netwerken, zijn er veel jongeren die niet het belang van netwerken inzien.

GIBI- bijeenkomst is het leggen en onderhouden van contacten die helpen bij het werk, de carrière en in iemands privéleven. Met GIBI willen we jongeren met een verschillende culturele, etnische en religieuze achtergrond bij elkaar brengen. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Maar GIBI is meer. Is de manier om professionele relaties op te bouwen. Je visie vergroten en informatie vergaren zijn daarbij onze basisdoelen. Het is de bedoeling dat ook anderen er iets wijzer van worden d.m.v. de informatie en nieuwe contacten die ze krijgen tijdens de bijenkomst. Doordat de jongeren intensief samenwerken elkaar en met diverse instanties, leren ze tegelijkertijd elkaars cultuur kennen. Zo ontdekken ze verschillen en overeenkomsten. Onderwerpen die aanbod kunnen komen bij GIBI- bijeenkomst zijn:

‘’Kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren’’
Deze bijeenkomst, in samenwerking met diverse instanties, DWI en UWV, richten wij ons op  organisaties die op innovatieve wijze de kloof tussen de bestaande diensten en de jongeren die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt trachten te dichten, met de uiteindelijke doelstelling de toegang tot en integratie in de socio-professionele wereld van deze jongeren te bevorderen.

‘’Educatie is goed, mensen kennen is beter’’
Deze bijeenkomst in samenwerking met diverse instanties, willen wij de jongeren erop wijze over het belang van netwerken. Via deze bijeenkomst kunnen de jongeren ook van elkaar op de hoogte houden van vacatures, potentiële klanten, brengen van nieuwe ideeën, vergroten naamsbekendheid en breiden van kennis uit. Hoe meer mensen weten wie je bent en wat je doet, hoe groter de kans dat je in contact komt met geïnteresseerde ‘decisionmakers’. De bijeenkomst wordt op die manier niet alleen groter, maar ook waardevoller. De impact van je relaties neemt toe. De activiteiten worden geleid door jongeren. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis.

‘’Depressie’’
Tijdens de Youth Gospel Music&Dance Award, in samenwerking met PuntP, richten wij ons op organisaties die op innovatieve wijze om de kloof tussen de reguliere instellingen en de jongeren die het verst verwijderd zijn van het omgaan met ‘’depressie’’, op het gebied van zorg. PuntP biedt  curatieve geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, jongeren en kinderen.

‘’Seksuele gezondheid’’
Seksuele gezondheid is van belang voor ieder mens. Het is een blijvend onderwerp van gesprek in de samenleving. Ook binnen mijn ministerie, als het gaat om het voorkomen van problemen voor de volksgezondheid en de maatschappij als geheel. Op het gebied van allochtonen en seksuele gezondheid worden de komende tijd (extra) maatregelen uitgewerkt, bovenop het reguliere seksuele gezondheidsbeleid. Hiermee hoop de overheid een vermindering van de problemen (soa en vooral ongewenste zwangerschap en seksueel geweld) onder deze groepen in te zetten. Deze bijeenkomst in samenwerking met GGG&D willen wij jongeren met voornamelijk allochtonen meer informatie geven over hoe ze het best de bovengenoemde problemen kunnen voorkomen.

You are here Activities GIBI-Meeting