Welkom bij Stichting Pillar

Stichting Pillar is een actieve jonge organisatie die de belangen van jongeren behartigt. Onder de naam Pillar Of Fire Conference( POFC) begonnen wij in 2004 als informeel zorgnetwerk. Hieruit ontstond in 2007 Stichting Pillar (SP). In december 2008 werd SP officieel geregistreerd.

Stichting Pillar informeert en activeert jongeren (12-23 jaar ) op het gebied van onderwijs, werk en zorg & welzijn.
Stichting Pillar doet dit o.a. door GIBI’s (Goed Ingelicht Beter Inzicht): informatie- en netwerkavonden om jongeren en zorg- en welzijnsinstellingen bij elkaar te brengen. Veel reguliere instellingen en professionele organisaties die werken met en voor jongeren slagen er namelijk niet of niet genoeg in om hun doelgroep te bereiken. Stichting Pillar wil een brug slaan tussen de instellingen/organisaties en de jongeren. SP kan dit doen vanwege een goede vertrouwensband met een grote groep jongeren in Amsterdam Zuidoost.

Tevens organiseren wij ook vrijtijds-activiteiten (o.a. sport en muziek) die soms worden gecombineerd met GIBI's over bovengenoemde gebieden.

De doelgroep van deze jongerenstichting zijn jongeren tussen de leeftijd van 12-23 jaar. Stichting Pillar zit een positie die voor jongeren en instellingen zeer gunstig is.
Instellingen kunnen er terecht, voor bijvoorbeeld hulp bij bepaalde projecten die jongeren in Amsterdam Zuidoost moeten bereiken. Daarnaast kunnen jongeren er ook terecht voor vragen en meer informatie.